ONLINE REZERVASYON


:
:
:
:
:
:
:
:
:
Eğitim
TARİHÇE HİZMETLER YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI HAKKIMIZDA KALİTE POLİTİKASI KALİTE BELGELERİ İHALELER STRATEJİK PLAN
EĞİTİM

STRATEJİ PLANLAMA VE KALİTE YÖNETİM EĞİTİMİ

Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda çalışanlarımızın ve paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder.

Stratejik planlama kalite yönetiminin söz konusu olduğu bir ortamda maksimum performans verir. İdeal koşullarda stratejik planlama kalite anlayışlarıyla bütünsel hale getirilir; bununla birlikte stratejik planlama kalite anlayışları ve çabalarını ortaya koymanın bir aracı olarak da başarılı bir şekilde işleyebilir. Tüm idari personele Stratejik planlama Eğitimi verilmiştir.

 

 5S EĞİTİMİ

5S, beş adımdan oluşan, amacı “çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak” olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir.

5 S

Sort Sınıflandır

Set İn Order/Straighten Sırala / Düzenle

Shine / Sweep Sil / Temizle

Standardize Standartlaştır

Sustain / Self-Discipline Sahiplen / Sistemi koru

Hedef, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek, bu şartları sürekli kılmaktır. Tüm tesis sorumlularına 5 S Eğitimi verilmiştir.

 

SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ

Şirketimize bağlı bulunan işletmelerimizde yapılan işin amacının belirlenmesi, şirket sorumlularının sorumluluklarının saptanabilmesi, iş şartlarının belirli hale getirilmesi adına 2 ay (8 oturum) süreli, tüm tesis sorumlularına Sosyal Tesis İşletmeciliği Eğitimi verilmiştir.