ONLINE REZERVASYON


:
:
:
:
:
:
:
:
:
KALİTE POLİTİKASI
TARİHÇE HİZMETLER YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON ŞEMASI HAKKIMIZDA KALİTE POLİTİKASI KALİTE BELGELERİ İHALELER STRATEJİK PLAN
KALİTE POLİTİKASI

Burfaş olarak İşletmeciliğini yürüttüğümüz Sosyal Tesisler, parklar, matbaa ve diğer birimlerimizde; insan odaklı, gelişen ve güncel müşteri isteklerine cevap verebilen, kolay ulaşılabilir, sürdürülebilir, güvenilir ürün ve hizmetler sunmaya ve tüm çalışanlarımızla birlikte ilke edinmiş bulunmaktayız. 

 

  • BURFAŞ olarak; kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerini tüm çalışanlarımızla birlikte uygulamak ve sürekli geliştirmek.
  • BURFAŞ olarak; tüm proseslerimizi yasal gereksinimlere uygun bir şekilde yürütmek
  • BURFAŞ olarak; tedarik zincirinin tüm aşamaların da insan sağlığını ön planda tutarak, ürün güvenliğinin ve kalitesinin sağlamak
  • BURFAŞ olarak; tüm süreçlerimizi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek. 
  • BURFAŞ olarak; teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak
  • BURFAŞ kazaları, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen tarafların sağlığına yönelik tahribatları, meslek hastalıklarınıi çevresel ve sosyal etkilerini önlemek için gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini uygulamak
  • BURFAŞ işçi sağlığı i iş güvenliği, çevre ve sosyal konularını her kademe için ortak sorumluluk olmasını, tedarikçi ve yüklenicilerin de BURFAŞ standartlarına uygun hareket etme yükümlülüğünü taşımalarını desteklemek
  • BURFAŞ faaliyetlerini her alanda, entegre yönetim  sistemlerinin verimliliğinin yanı sıra, etkinliğinide sürekli iyileştirmeyi tahhüd etmek.
  • BURFAŞ çalışanlarının motivasyonunu ve tatminini önde tutmak
  • BURFAŞ çalışanlarının, yükenicilerinin ve üçüncü tarafların iş sağlığı, iş güvenliği ve çevresel yetenek ve yetkinliklerinin iyileştirimesi ve iş sağlığı, iş güvenliği, çevresel ve sosyal politikaların gereklerinin duyurulması amacıyla, eğitim ve öğretimi de teşvik etmek suratiyle bireysel gelişme ve organizasyonel iyileştirmeye önem vermek

 

Belirlemiş olduğumuz Kalite Politikamızla, müşteri memnuniyeti, çevre duyarlılığı, hijyenik ve güvenilik ürünler, iş sağlığı ve iş güvenliği kriterlerine uyarak tüm bu bileşenleri yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek Restoran, Kafe, Yurt, Otel, Matbaa ve Park Bahçeler işletmeciliğinde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız. Belirlemiş olduğumuz Kalite Politikası ilkelerinden ödün vermeden çalışmalar yapacağımızı taüd etmekteyiz.